hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > ARTIKLER > Rydde opp i


...og før du begynner å himle med øynene og bekrefte for deg selv at ”her har vi enda en av disse folka som er ute etter å ”ta bort helvete” fra bibelen,” hør på meg: Vi på bibelbrød.net er IKKE ”slike som er ute etter å fjerne helvete fra bibelen,” underforstått: ”fordi det er så forferdelig at slik kan det bare ikke være.” Saken er den at ”helvete” skulle ikke vært der i utgangspunktet! Det eneste vi ønsker er at man hadde gjengitt Jesu Ord riktig. Jeg tror du er med meg hvis jeg påstår at Jesus ikke snakket norsk? Eller engelsk? Vel, hvis han ikke snakket norsk, så har Han ALDRI i hele Sin tjeneste sagt ordet ”helvete.” Slå opp i en hvilken som helst ordbok og se selv. Ordet er opprinnelig TO norrøne ord sammensatt til det ene norske ordet ”helvete” som vi i dag finner i våre nytestamenter:

helvete, -et (norr. hel, dødsriket, viti, straff) pinested for de
          fortapte etter døden; fælt uhyggelig sted

Escolas Ordbok, Escola Forlag 2003

Så det man altså har gjort er å ta ut (man har rett og slett FJERNET) det greske egennavnet Gehenna i NT og i stedet satt inn dette norske ordet ”helvete,” som vi så at opprinnelig er to gammelnorske ord. Store Norske Leksikon hevder at ordet "ble laget av kristne misjonærer." Jeg har ikke konkrete kilder på denne påstanden, men du kan jo ta kontakt med artikkelforfatter Per-Arne Larsen og høre med ham selv?! Man kan ikke engang anklage oversetterne eller redaktørene for feilaktig oversettelse i Gehenna-tilfellene, fordi det ikke en gang er blitt gjort et forsøk på å oversette, man har heller bare gjort et bytte. Til og med Muhammed gjorde en ”bedre jobb” i Koranen når vi finner Gehenna translitterert jahannam, som er det ”muslimske helvete.” Vi ser at Muhammed har hentet sitt ”arabiske ord” direkte fra det greske Gehenna, samt adoptert flere av de hedenske forestillingene om hva dette jahannam er. Sant nok, egennavn skal ikke oversettes. Det er vi jo alle enige om, eller hva? Oslo heter faktisk Oslo, og selv om det før het Kristiania, så snakker vi i det tilfellet om et navnskifte. Gehenna er (egen)navnet på en dal som ligger sør for og like utenfor Jerusalem. I GT betegnes denne dalen i sin hebraiske språkform som ”Ga ben Hinnom,” Hinnoms sønns dal. Hvorfor har det seg slik at når dette stedet omtales i GT (som er oversettelser av de hebraiske Skriftene), så omtales det som Hinnomdalen, men når dette stedet omtales i NT, så er det plutselig ”helvete”?

Fra boken "Håp Etter Helvete" av Gerry Beauchemin
Gehenna er ikke nevnt i det Gamle Testamentet eller av Johannes, Paulus, Peter, Judas eller Jacob i noen av deres brev (unntatt én gang indirekte angående tungen – Jak 3:6). Heller ikke er det nevnt i Apostlenes Gjerninger eller Hebreerne. Det Nye Testamentet dokumenterer Jesus bruke uttrykket på det som ser ut til å være kun fire anledninger. Hvordan kan slik en horribel skjebne – til hvis folk flest er forutbestemt – ikke bli advart om over alt? Hvordan kan vi forklare dette?


Stedsnavnet Betsaida oversetter man ikke, men man gjengir det slik det står eller translittererer ordet, dvs. at man beholder ordet, men gjengir det i en norsk språkdrakt. Eks.: Yehoshua (Hebraisk: יְהוֹשֻׁעַ‎) translittereres til Josva på norsk. (Legg også merke til at Yehoshua er hebraisk for Jesus, så Josva - Joshua på engelsk – er den hebraiske formen til navnet til vår Herre). Så altså, Betsaida er Betsaida, Kapernaum er Kapernaum, Nazaret er Nazaret og Gehenna er helvete….logisk, ikke sant?


Fra artikkelen "Ærlige spørsmål og svar om helvete" av Mercy Aiken
Hvis helvete er virkelig [det kristne sier at det er], hvordan kunne apostelen Paulus (som var spesielt utnevnt av Gud til å forkynne Evangeliet til nasjonene) si at han hadde erklært hele Guds råd (Apg 20:27), når han faktisk aldri advarte om ”helvete” i noen av sine brev? Hvis helvete er virkelig [det kristne sier at det er], ville ikke Paulus, av alle mennesker, advare om dette gjentatte ganger?


Helvete, Gehenna, Hades/Sheol og Tartarus er et mye, mye lengre, men veldig spennende studie, noe som går langt utover rammene for denne artikkelen, men før vi går videre ønsker jeg å dele et vers med deg som jeg tror er avgjørende for hvordan vi forholder oss til Jesu Ord om Gehenna (helvete). Jesus forteller oss at ”de Ord som Jeg taler til dere, er ÅND, og de er liv. (Joh 6:63). Jesus forteller oss at Hans Ord er ånd, mens vi leser dem som kjød, altså som fysiske og bokstavelige sannheter, heller enn åndelige sannheter. Hvorfor gjør vi dette? Paulus forteller oss i 1 Kor 2:13: ”Disse ting taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, i det vi tolker [gresk: sammenligner] åndelige ting med åndelige ord. Flesteparten av kristne derimot prøver å sammenligne kjødlige ting med åndelige ord. I lys av dette, la oss ta en liten titt på Matteus 18, nærmere bestemt versene 8 og 9:


8        Hvis din hånd fører deg til fall, så hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå lam eller vanfør inn til livet, enn å ha to hender og bli kastet i den evige ild.

9        Og hvis ditt øye fører deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå inn til livet med ett øye enn å ha to øyne og bli kastet i helvetes ild.


Ok, Jesu Ord er ånd og liv, samt at vi tolker åndelige ting med åndelige ord. De fleste kristne jeg kjenner er i alle fall enige i at deler av disse versene er ånd, ”å ja, så absolutt!” De delene som handler om å hogge av seg armer og rive ut øyner, og andre slike (i det bokstavelige) bestialske atspredelser, de er man enige om at er åndelige. ”Å ja, Herren mener jo faktisk ikke her at vi fysisk skal kappe av oss en arm eller rive ut et øye. Vi har liksom ikke så mange å ta av! He he! Det er åndelig vet du, åndelig! Halleluja! Det er herlig dere! Du skal åndelig sett hogge av en arm eller rive ut et øye!” Ok, så hva i alle dager, vær så snill fortell, er det som gjør at man leser første halvparten av disse versene ”i ånden,” (”halleluja”) men de neste to halvpartene i bokstaven??? For fra å lese om ”åndelige sannheter” i det å rive ut et øye eller hogge av en arm, så går man rett over i en bokstavelig, fysisk, naturlig og kjødelig tolkning av resten av versene. Ja, for hvis du ikke river ut ditt øye eller hogger av din hånd i ånden, så skal Gud kaste deg i en fysisk evig ild og en fysisk helvetes ild. Snakk om absurd! Dette er slik de fleste kristne leser disse versene; blå er åndelig og rød gjør seg godt som en bokstavelig og fysisk forferdelig konsekvens av manglende åndelig lemlesting:


8        Hvis din hånd fører deg til fall, så hogg den av og kast den fra deg!
Det er bedre for deg å gå lam eller vanfør inn til livet, enn
å ha to hender og bli kastet i den evige ild.

9        Og hvis ditt øye fører deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå inn til livet med ett øye enn å ha to øyne og bli kastet i helvetes ild.


”Åndelig, åndelig, åndelig, åååååndelig….ooooog DER, ble det plutselig BOKSTAVELIG!”


Har du også tenkt på hvor dette øye eller denne armen blir av etter at du har kvittet deg (åndelig) med dem? Les teksten nøye: ...det er bedre å gå inn til livet med ett øye (eller lam og vanfør) enn å ha to øyne og bli kastet i helvetes ild. Altså, hvis konsekvensen av å ikke kvitte seg med disse lemmene, hvis de fører deg til fall, er at du ender opp med å ta begge med deg til ”helvete,” så vil det si at det lemmet du faktisk kvitter deg med (og som gjør at du kan gå vanfør eller med ett øye inn til livet) faktisk ender i helvetes ild. Det er en enkel logisk sammenheng i det Jesus sier her.

Så hva kan vi si etter å ha diskutert dette? Er det snakk om "å fjerne" et ord (helvete) fra bibelene som med rette skal stå der? Nei! Er det snakk om "å avskaffe helvete" (nei, detta blir for fælt dere, detta gidder vi ikke)? Nei! Forsøker man å svekke alvoret i begrepet "helvete" ved å peke på at det er en urimelig måte å gjengi det greske ordet Gehenna på? Nei!

Det er klart det er en mening bak ordet helvete! Det er klart det er alvor i Gehenna! Men... er kanskje helvete/Gehenna noe annet enn flertallet, basert på Augustins "tolkning" av det, mener at det er? Er det større dybder i Kristi ord til folkemengen? (og husk Jesus var KUN sendt til de fortapte sauene av Israles hus, han var ikke sendt til hedningene, og snakket faktisk derfor ikke direkte til oss - ved mange anledninger FORBØD Han faktisk disiplene, og mennesker som var blitt helbredet av Ham, om å gjøre Ham kjent! Hvordan kunne Han gjøre noe sånt hvis alle rundt Ham var avhengige av å tro på Ham i dette livet for å unnslippe et evig helvete? Rare prioriteringer det der!) Er helvete det vi har "blitt opplært til" at det er, og er det virkelig uendelig?