hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > VELKOMMEN > Hvem er vi?


Medarbeidere på deres glede! (2 Kor 1:24)Julekort_edited-1.jpg
2010

Henriette og Eric Perroud er gift, kjører
stasjonsvogn og har en liten gutt ved navn Patrick.
Eric har et evangelistkall, og brenner "for at
de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid." Ef 4:12
Bor i Sola kommune i Rogaland.

 

vegard.jpg kopi

Vegard Rydh har en lærertjeneste, og er aktiv i
forkynnelse og undervisning både i etablert
menighetssammenheng og i mindre husfellesskap.
Er gift med Elin og bor i selveste bibelbelte - Lyngdal.

(P.S. Vegard bad meg spesifikt om å poengtere at han på ingen måte har noen som helst "utdannelse" innenfor faget teologi. Han er dog cand. lese i min bibel, har gått på "Ved Jesu føtter bibelskole,"  går koninuerlig i lære hos Mesteren Jesus Kristus og er underlagt den hellige ånd. D.S.)

(P.P.S. Trykk her for å ha det litt moro på Vegards bekostning! D.D.S)

 

      Vegard, Henriette og jeg er alle en del av et mindre og uavhengig kristent fellesskap som møtes i forskjellige hjem for å dele Guds Ord til oppbyggelse, oppmuntring og utrustning. Både Vegard og jeg har kommet ut fra institusjonalisert kristendom, mens Henriette har noe erfaring både fra bedehusmiljø og en noe mer organisert, men dog uavhengig kristen gruppe. De fleste i vårt fellesskap er såkalte "unplugged" kristne som har fått nok av organisert kristendoms "idé" av hva "kirke skal være," og alle dets vedtatte læresetninger som man bare ikke skal utfordre.

      Vi opplever vel egentlig alle tre at det er fantastisk befriende å være del av et mindre, men dog bibelsk, felleskap som ligger nærmere opp mot den praksis som gjorde seg gjeldende blant de første kristne i det første århundret, før "kirken" mer eller mindre ble en forretningsorganisasjon ledet av geistlige. Det er utrolig forfriskende å fritt kunne få ta opp vanskelige og utfordrende ting i Skriften, utfordre alle vedtatte og oppleste doktriner og stille kritiske og undersøkende spørsmål uten å bli "steinet." Man kan så smått få lov til å begynne å pirke borti alle kristendommens "hellige kuer," samtidig som man ikke trenger å nøye seg med halv-vage svar og bortforklaringer på det kristendommen ofte, pga alle sine "hellige" menneskelige forskrifter, rett og slett ikke kan svare på. Man er i et fellesskap hvor alle erkjenner at ingen har all åpenbaring, kunnskap eller visdom, men at vi sammen, i det vi arbeider på hverandres glede, ved Guds nåde kan søke å få mer lys på Hans Ord til oss mennesker. Jeg tror jeg kan snakke for alle i fellesskapet når jeg deler disse ting.

 

Eric
Ræge, Januar 2011